دادگوی جوان

داد بی دادی

بایگانیِ حقوقی

مجازات قصاص، ظلم دوچندان بر آمنه


چند روزی است که افکار عمومی در گیر مسئله اجرای حکم قصاص پرونده اسید پاشی است.

برای روشن تر و منطقی شدن بحث نیاز است تا با سوالاتی موضوع مورد بحث مشخص شود ، بنظرم سوال اصلی این باید باشد که آیا انتقام فردی (قصاص) یا اساسا درگیر کردن قربانی با مسئله مجازات امری عادلانه است ؟ تا چه حد با مجازات شخصی و انتقام جویانه (قصاص) میتوان به هدف جرم زدایی از جامعه رسید؟

برای اینکه بتوانیم منطقی تر قضاوت کنیم بیایید از منظر آمنه به ماجرا نگاه کنیم ، به قطع یقین همگان بر سر وحشتناک و دردناک بودن اتفاقی که برای آمنه افتاد اتفاق نظر داریم جوانی و زندگی بر آمنه تباه شد ، تصور میکنم از بدترین بلاهایی است که برای یک انسان میتواند روی دهد که حتی از مرگ هم سخت تر هست اما مسئله دیگری که در حال حاضر آمنه با آن روبروست ، کیفر و مجازات جانی است فشار نظرهای مخالف و موافق اجرای حکم انتقام شخصی (قصاص) توسط آمنه .

 قانون اجرای حکم و مجازات جانی را گردن آمنه انداخته و جهنمی از نظرات موافق و مخالف برای این قربانی که رنج بسیاری کشیده درست کرده است.

بنظر من باید بحث روی این مسئله که آیا آمنه باید قصاص را اجرا کند یا نه را کنار بگذاریم آمنه با توجه به حقی که بموجب این قانون پیدا کرده حق داره هر تصمیمی که رضایتش رو جلب میکنه بگیره و نباید بر او خرده ای گرفت و به ناراحتی هاش افزود.

 بنظرم باید روی این مسئله بحث کنیم که آیا مجازات قصاص و خصوصی بودن دادگستری کمکی به جرم زدایی از جامعه و همچنین اجرای عدالت و رضایت خاطر قربانی می کند یا خیر؟ در این مورد قانون گذار ، قانون و دادگاه ساکت نشسته ، قربانی و جامعه را در بلاتکلیفی و رو در رویی با یکدیگرقرار داده تا به قولی عدالت اجرا و جرم از جامعه زدوده شود و توجهی به این مسئله ندارند که صرفا همین انداختن اجرای مجازات بر دوش قربانی نیز به درد رنجهای قبلی قربانی می افزاید و فایده ای در پیشگیری و جرم زدایی در جامعه نیز ندارد .

نمیگویم چه مجازاتی شود که خود این نیز بحثی مفصل میطلبد، میگویم اجرای حکم و انتقام شخصی را از دوش قربانی بردارید مجازاتی مناسب برای این جرم وحشیانه در قانون معین کنید تا ضمانتی برای جلوگیری از این اتفاقات وحشیانه شود و درد گرفتاری بیشتری برای قربانی درست نکنید محکومیت های مالی برای جانی معین کنید تا کمکی به درمان قربانی شود که حرکت و عدم نگرانی در درمان بهترین تسلی خاطر برای قربانیست .

زمانی که قانون جامعه پذیری پیدا کند و معین باشد سبب این همه دردسر و مشکلات روحی مضاعف بر قربانی نمیشود.

در مورد مجازات اسید پاشی با حبس ابد تعزیری با کیفیات مشدده و همچینین محکومیت های مالی جهت کمک به درمان قربانی به شدت موافق هستم .

Advertisements

مراجع استثنایی ، تقسیم بندی آن و یک نظر


این نوع مراجع را میتوان از حیث وابستگی آنها به دادگستری تقسیم نمود . در نتیجه ما با دو نوع مرجع روبرو میشویم :

یک: مراجع حقوقی دادگستری

دو : مراجع حقوقی غیر دادگستری

حال با این توضیح که ما میدانیم شورای حل اختلاف مرجعییست استثنایی ، سوال این است که شورای حل اختلاف مرجعیست از زیر مجموعه مراجع دادگستری یا مرجعی غیر دادگستری؟

طبق نظر نخست که جناب آقای دکتر شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته شماره 89 صفحه 76 و 77 شورای حل اختلاف ، مانند مراجع پیش بینی شده در قانون کار،مراجع ثبتی و … مرجع استثنایی غیر دادگستری معرفی شده .

اما نظر این حقیر :
طبق همان میزانی که جناب آقای دکتر شمس در تقسیم بندی این نوع مراجع دادند، معیار تقسیم بندی ، بر مبنای میزان وابستگی این مراجع به دادگستری و قوه قضاییه است .

یعنی اگر قضات این مراجع توسط قوه قضاییه عزل یا نصب شوند این مراجع دادگستری هستند و اگر عزل و نصب قضات آن بر عهده قوه مجریه باشد ، مرجعی غیر دادگستری .

حال برای اینکه این موضوع روشن شود که قضات شورای حل اختلاف توسط کدام یک از دو قوه مجریه و یا قضایه عزل یا نصب میشوند باید به قانون  شورا های حل اختلاف استناد کنیم.

طبق ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 87 : قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط  توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین میگردد صادر میشود.

 

سایر موادی که بیان کننده این موضوع هستند که شورای حل اختلاف مرجعی دادگستری است.

بند ه ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف است که میگوید : اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری باشند.
معنی مخالف بند ه ماده 10 این قانون این است که شورا مرجعیست دادگستری و صلاحیت رسیدگی به امور مربوط مراجع غیر دادگستری را ندارد .

و همچنین ماده 49 قانون شوراها که میگوید : دولت هر سال بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه ‌قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی می‌کند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضاییه است .
قسمت آخر این ماده هم خود دلیل محکمی است بر دادگستری بودن این مرجع.

نامه ای سرگشاده به فیتلر چی نسبتا محترم


جناب فیتلر چی نسبتا محترم :

گردش آزاد اخبار و اطلاعات به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری و شهروندی در جهان آزاد امروز پذیرفته شده است .

حقوق بین الملل نیز بر این امر صحه گذاشته و آن را به لحاظ حقوقی مستند ساخته.

برای مثال توجهت رو به ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر جلب میکنم نگاه کن به صراحت هر چه تمام نوشته:

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

یعنی:

 ماده 19 

هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق  مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

البته این را نیز قبول دارم که که این اصل هم مانند هر اصل دیگری نمیشود بدون حد و استثنا باشد ، بدیهیست که صیانت از اخبار و اطلاعات خصوصی افراد و همچنین جلوگیری از انتشار اخباری که  امنیت ملی را به مخاطره می اندازد برای حفظ مصالح اجتماع جلوگیری شود.

اما مفاهیمی چون حریم خصوصی و امنیت ملی مفاهیمی عام هستند و برداشت های زیاد وسلیقه ای میتوان از آن داشت به همین جهت نیاز یک قانون مدون که در آن مصادیق این مفاهیم بطور صریح مشخص شده باشد ضروری به نظر میرسد.

برای مثال در اعلامیه جهانی حقوق بشر بعد از معین کردن حقوق بنیادین بشر ، در ماده 29 این اعلامیه همه این حقوق را اینگونه محدود ساخته است :

Article 29

1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

ماده 29

الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد

ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک  وضع  گردیده  است

پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد

با توجه به وضوح این مباحث حقوقی و همچنین ضمانت اجرای تحقق اهداف و فواید آن ، کشور های مختلف این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی به صورت قانونی مستقل و مدون در این زمینه تدوین کردند.

با توجه به قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان یا همن اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی اینکه فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن جرم و مجازات تعین کرده باشد.

و همچینین با توجه به اینکه فیلتر کردن سایت ها و محروم کردن افراد از بیان، نوعی مجازات است ،بهتر است روند فیلترینگ کمی منطقی تر و مستند به قانون صورت پذیرد.

در نهایت این را هم دوستانه میگویم عزیز دل برادر انقدر بی دلیل وبلاگهارو فیلتر نکن ، بقول یک بزرگی که فرمود : جوانان امروز از مسایل سیاسی مطلع هستند،با قطع شبکه‌ها و محدود کردن اینترنت دردی دوا نمی‌شود.

وسلام

صدور حکم قصاص برای متهم ردیف اول پرونده قتل میدان کاج یک روز پس ازجلسه اول دادگاه!!!


به گزارش برخی از خبر گزاری ها به نقل از قاضی شعبه 71 دادگاه کیفری یک روز پس از برگزاری جلسه اول دادگاه پرونده قتل میدان کاج متهم محکوم به قصاص نفس شد.

پس از جلسه محاکمه صبح دیروز متهمان پرونده قتل در سعادت‌آباد که در آن متهم پرونده به دفاع از خود پرداخت قاضی نورالله عزیز محمدی با مستشاران این شعبه به شور نشست و در نهایت حکم قصاص یعقوب را صادر کرد.

قاضی عزیزمحمدی درباره حکم صادره گفت: یعقوب به اتهام قتل به قصاص، به اتهام رابطه نامشروع با کیمیا به تحمل 100 ضربه شلاق و به اتهام قدرت‌نمایی با چاقو به 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

وی ادامه داد: با نظر اکثریت قضات (3 قاضی)، کیمیا از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد اما به دلیل ارتباط نامشروع با یعقوب، به تحمل 100 ضربه شلاق محکوم شد.

رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران، گفت: حکم در ملاءعام اجرا خواهد شد اما مکان اجرای آن با نظر دادستان تهران خواهد بود.

صدور حکم با این سرعت برای پرونده ای با این حساسیت و با وجود زوایای پنهان زیاد، نبود وقت کافی برای وکلای متهم ردیف اول جهت بررسی کامل پرونده، اجمال بودن نظر پزشکی قانونی در مورد علت دقیق مرگ ، نبود نظر پزشکی قانونی در مورد وضعيت رواني متهم در حين وقوع جرم و احتمال وجود عوامل دخیل دیگر در مرگ مقتول این پرونده، موجب تعجب در مورد صدور این حکم با این سرعت از سوی دادگاه و چنین قضات با تجربه ای است. 

امیدواریم در دادگاه تجدید نظر جزیات مبهم در این پرونده دقیق و منصفانه تر بررسی شود .

 

بررسی و پیگیری دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میدان کاج جلسه اول


جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میدان کاج صبح امروز یکشنبه 29 آبان 89 در تالار اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی با حضور قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران،نماینده قانونی دادستان وکلای مدافع متهمین و جمعی از اساتید و دانشجویان حقوق برگزار شد در ادامه توجه شمارا به گزارشی که خبر نگار ایسنا از روند دادرسی این پرونده تهیه کرده جلب میکنم با توجه به شرایط ویژه ای که این پرونده به لحاظ اجتماعی و فرهنگی و شرایط مناسب برای بررسی آکادمیک این پرونده وجود دارد این وبلاگ تا آخرین جلسه دادرسی این پرونده و نهایتا احکام صادره پیرامون این پرونده را پیگیری خواهد کرد.

پ.ن : در طول مطلب سوالات و نکاتی پیرامون بعضی مسائل حقوقی مطرح شده که صرفا نظر حقوقی نویسنده میباشد.

قاضي «ذبيح‌زاده» نماينده‌ي دادستان كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را قرائت كرد و سپس شاكيان در جايگاه حاضر شدند.

اظهارات اولياء دم

طبق قرائت كيفرخواست از سوي نماينده‌ي دادستان، پدر و مادر مقتول در جايگاه حضور يافتند و مادر مقتول اظهار كرد: من براي قاتل فرزندم تقاضاي قصاص در ملاعام{جای سوال دارد چرا در ملا عام؟ چه فواید و چه مضراتی دارد؟} را دارم و خواستار مجازات زني هستم كه تمام اين حوادث را به عهده او مي‌دانم زيرا قاتل با تحريكات اين زن در حالي اقدام به قتل فرزند من كرده كه اصلا او را نديده و نمي‌شناخته است.

وي ادامه داد: پسرم (یزدان) مي‌گفت اين زن به او دست خواهري داده و از او خواسته كه در دفتر مشاوره املاك به عنوان شريك همكاري كند . آشنايي آنها از اوايل مهر بوده و پسر من در جريان رابطه سعيده و مهدي نبوده است. پسر من زن داشت و مدت‌ها در انگلستان زندگي مي‌كرد. حدود يك هفته قبل از اين حادثه از همسرش جدا شد.

پدر مقتول نيز خطاب به دادگاه گفت: تقاضاي من اشد مجازات متهمان است. با اينكه بچه من ديگر زنده نمي‌شود اما شايد با قصاص قاتل و مجازات متهم ديگر جامعه آگاه شود. در اين حادثه بيشتر از همه مردم حاضر در صحنه جرم و پليس دل ما را شكستند.

دفاعيات متهم رديف اول

متهم پس از حضور در جايگاه خود را معرفي كرد و در پاسخ به اين سوال قاضي كه آيا سابقه كيفري داري؟ گفت: سر مسايل مالي و حساب و كتاب‌هايي كه با سعيده داشتم او را با مشت و لگد زدم و به خاطر همان به زندان افتادم.

در ادامه، رييس دادگاه در مقام تفهيم اتهام به متهم گفت: حسب كيفرخواست صادره شما متهم به قتل عمدي محمدرضا، اخلال در نظم و امنيت عمومي و قدرت‌نمايي با چاقو هستيد. آيا اتهامات را قبول داريد؟

يعقوب در پاسخ به قاضي اظهار كرد: قتل را من انجام دادم يعني ضربه زدم اما قصدم كشتن نبود{به اقرار متهم عنصر معنوی قتل  نفس،یعنی قصد مجرمانه وجود نداشته}. در مورد ساير اتهامات بايد بگويم كه من در آن لحظه هيچ كس را نمي‌ديدم. بارها گفته‌اند كه چهار مامور بالاي سر من بوده‌اند و من يكي از آنها را زده‌ام سوال من اين است كه اگر من يكي از چهار مامور را زده‌ام سه مامور ديگر چرا كاري انجام نداده‌اند؟

وي در مورد وقوع حادثه و انگيزه خود خطاب به هيات قضايي اظهار كرد: شش ماه در زندان بودم و در اين مدت با سعيده تماس داشتم. 15 روز مانده به پايان محكوميتم از او خواستم كه رضايت بدهد اما گفت مي‌خواهم ادبت كنم.

يعقوب ادامه داد:10 روز پيش از آزادي در تماسي كه با هم داشتيم مدعي شد كه يك پسر جوان به دفتر آمده و مزاحم او شده است، من به او گفتم حتما خودت مقصر هستي اما او گفت اين پسر مزاحم من است و هر كاري مي‌كنم دست بردار نيست.

وي گفت: وقتي از زندان آزاد شده‌ام به خانه خواهرم در كرج رفتم و در طول چند روز با سعيده به صورت تلفني تماس داشتم. يك روز به طرف دفتر رفتم و ديدم كه سعيده با چند مشتري مشغول صحبت است همان روز يكي از مشاورها به نام «يوسف» به من گفت كه خودت را به خاطر سعيده بدبخت نكن.

اين متهم با بيان اينكه سعيده مدام با حرف‌هايش من را آزار مي داد، گفت: بعد از چند روز با يزدان تماس گرفتم و با او شروع به صحبت كردم. او منكر همه چيز بود ولي من از او مي‌خواستم كه پايش را از زندگي‌ام بيرون بكشد. صحبت‌هاي ما ادامه داشت تا اينكه روزهاي آخر به راحتي حرف‌هاي ركيكي زد و نهايتا گفت كه با سعيده رابطه جنسي برقرار كرده است. آن لحظه حالت جنون پيدا كردم{طبق ماده 51 ق.م.ا جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است  پس اگر جنون آنی فرد توسط متخصصین اثبات شود موجب زایل شدن عنصر معنوی جرم ارتکابی میشود}  چون واقعا سعيده را دوست داشتم.

يعقوب با اشاره به روز حادثه اظهار كرد: شب قبل از اتفاق، سعيده تماس گرفت و به من گفت كه يزدان(مقتول) صبح زود به دفتر مي‌رود. من چاقو را برداشتم و به سمت دفتر رفتم{با توجه به این گفته میتوان ادعای فقدان قصد و وجود جنون از سوی متهم را رد کرد زیرا این سوال پیش می آید که چاقو را برای چه کاری برداشته؟ با توجه به این گفته میتوان وجود قصد مجرمانه برای ضارب در نظر گرفت ، البته اگر این فرض را در نظر بگیریم که جنون در این زمان نیز هنوز بروز نکرده باشد}. چند روز قبل يزدان من را تهديد كرده بود كه اگر جلوي دفتر بروم من را مي‌كشد،{وجود تحریک به ارتکاب جرم از سوی مجنی علیه} من به يزدان زنگ زدم و گفتم اشتباه مي‌كني. بعد براي دفاع از خودم چاقو برداشتم {پاسخ به سوال که با چه قصدی چاقو را برداشته است} چون يك بار سعيده گفت كه يزدان با دوستانش جلوي دفتر آمده تا من را بزند.

وي ادامه داد: من شيشه مصرف كرده بودم{ دلیلی بر زایل بودن عنصر معنوی جرم}و تا صبح حالت جنون داشتم وقتي نزديك دفتر رسيدم ديدم يكي از مشاورها داخل سوپرماركت است. وارد سوپر ماركت شدم و با او سلام و احوال‌پرسي كردم. بعد به سمت انتهاي خيابان يكم رفتم و آژانس گرفتم تا بروم وقتي به سمت دفتر، برگشتم ديدم فردي جلوي دفتر ايستاده و متوجه شدم كه او همان يزدان است، حدود چند قدمي او وقتي اسمش را پرسيدم يك اسپري از جيبش درآورد و آن را روي صورتم خالي كرد آن لحظه من كسي جز خودم را نمي‌ديدم و هر چقدر فكر مي‌كنم يادم نمي‌آيد چگونه ضربه‌ي اول را به او زدم.

قاضي خطاب به متهم گفت: تو به گونه‌اي رفتار مي‌كردي كه انگار سعيده را همسر خود مي‌دانستي در حالي كه رابطه‌ي شما كاملا غير رسمي بوده است، اين موضوع را چگونه توجيه مي‌كني؟

يعقوب در پاسخ به رئيس دادگاه گفت: من و سعيده با هم دوست بوديم، پس از گذشت حدود يك سال به يك شماره تلفن در موبايل او شك كردم و بعد از چند روز متوجه شدم كه او شوهر دارد. پس از مدتي فهميدم كه يك دختر 9 ساله هم دارد، به سعيده گفتم تا زماني كه از همسرت جدا نشوي با تو رابطه‌اي نخواهم داشت و به همين دليل او از همسرش طلاق گرفت.

وي با بيان اين كه سعيده مدام به من القاء مي‌كرد كه نمي‌خواهم با او ازدواج كنم، ادامه داد: ما حدود 4 سال قبل در جريان كار معاملات مسكن با هم آشنا شديم. او مشاور سرشناس و قهاري بود ، يك روز به دفتر او رفتم و از همان روز رابطه‌ي ما آغاز شد، من چون معمولا خوش‌لباس بودم سعيده مي‌گفت كه آدم باشخصيتي هستي، پس از گذشت مدتي ديگر با هم راحت شده بوديم و رابطه‌ي كاملي داشتيم.

اين متهم گفت: هر وقت بحث ازدواج را مطرح مي‌كردم او امروز و فردا مي‌كرد، قرار بود مهرماه با هم ازدواج كنيم اما مرا به زندان انداخت.

يعقوب در پاسخ به سوال قاضي مبني بر تحريك وي توسط سعيده به قتل يزدان اظهار كرد: او از من نخواست كه يزدان را به قتل برسانم بلكه فقط خواست كه او را بزنم از او پرسيدم اگر يزدان كشته شود، چكار كنيم؟ او گفت 45 ميليون ديه‌اش را مي‌دهم و بعد از گذشت 6 ماه از خانواده‌اش رضايت مي‌گيريم.

وي گفت: من زير تيغ هستم و از هيچ چيز نمي‌ترسم مي‌دانم اشتباه كردم اما سعيده من را تحريك مي‌كرد به من مي‌گفت تو بي‌غيرتي و من با هر حرف او خود به خود تحريك مي‌شدم. سعيده به من گفت كه يزدان فردا به دفتر مي‌رود وگرنه من اصلا خبرنداشتم و او را هم نمي‌شناختم.

يعقوب اضافه كرد: اگر به سعيده دلبستگي نداشتم مرتكب اين قتل نمي‌شدم اگر چه او زن بسيار دروغگويي است همه به من مي‌گفتند كه او خطرناك است اما باور نمي‌كردم امروز مي‌فهم كه چقدر اشتباه كرده‌ام.

عزيزمحمدي با اشاره به فيلم منتشر شده از اين حادثه تصريح كرد:‌ صحنه‌اي كه ديدم در طول 40 سال سابقه‌ي قضايي براي اولين بار مشاهده مي‌كردم. انگيزه تو از ايجاد چنين صحنه‌اي چه بود؟ متهم در پاسخ به وي گفت: براي من هم جالب بود اما واقعا حالت جنون داشتم.

قاضي اظهار كرد: كسي كه جنون پيدا مي‌كند خودش متوجه اين مطلب نيست به نحوي كه هر ديوانه‌اي ديگران را ديوانه مي‌داند پس بحث جنون بي‌تاثير است زيرا رفتار شما در صحنه و پيش از آن مويد آن است كه با سبق تصميم اقدام به جنايت كرده‌اي. آنچه تو آن را جنون مي‌داني در واقع همان خشم و عصبانيت است كه با وارد آوردن هر ضربه تشديد مي‌شود.

پخش فيلم و گريه متهم!

در ادامه‌ي جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات متهم حادثه‌ي سعادت آباد فيلم منتشر شده از اين جنايت در دادگاه پخش شد كه در هنگام پخش فيلم مادر مقتول به شدت تحت تاثير قرار گرفت و به همين دليل به بيرون از دادگاه راهنمايي شد. وي حين خروج از صحن دادگاه در حالي كه به شدت گريه مي‌كرد، مدعي بود كه پليس در اين صحنه تنها ايستاده و مرگ فرزند او را تماشا كرده است. متهم نيز حين پخش فيلم تحت تاثير قرار گرفت و شروع به گريه كرد.

قاضي نورالله عزيز محمدي، رئيس شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران پس از پخش فيلم اظهار كرد: بايد ديد كه اين فيلم در جامعه‌ي اسلامي ما و مردم چه اثري داشته است، اميدواريم هيچ‌گاه شاهد چنين صحنه‌هايي در جامعه نباشيم.

وي خطاب به متهم گفت: شما بارها در صحنه‌ي جرم بحث دفاع از ناموس خود را مطرح كرده‌ايد در حالي كه رابطه‌ي شما غير شرعي بوده است به نظر مي‌رسد كه قصد داشتيد با طرح اين موضوع اذهان مردم را به اين سمت ببريد تا دخالتي نكنند و مقتول را به بيمارستان انتقال ندهند زيرا به هر حال مردم ما روي مسائل ناموسي متعصب هستند و ممكن است اگر كسي با انگيزه‌هاي ناموسي حتي مرتكب جرمي شود به او كمك هم بكنند.

در اين هنگام متهم در پاسخ به اظهارات قاضي سكوت كرد. وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر عدم جنون گفت: من از خودم دفاعي نمي‌كنم و براي من داستان درست كرده‌اند. همه يكطرفه قضاوت كرده‌اند.

يعقوب در مورد نقش سعيده در اين حادثه اظهار كرد: من ابتدا حرفي از سعيده به ميان نياوردم و در مرحله‌ي بازپرسي نيز چيزي نگفتم اما حالا مي‌بينم چرا دو جوان نابود شوند اما اين زن به دنبال زندگي خود برود بنابراين بايد واقعيت را بگويم. او به من گفت كه يزدان صبح به دفتر مي‌رود وگرنه من هيچ اطلاعي از رفتن او نداشتم. اگر او اين مطلب را نمي‌گفت اصلا به صحنه‌ي حادثه نمي‌رفتم.

اين متهم اضافه كرد: نمي‌دانم سعيده دنبال چه چيزي بود. البته من هم احمق بودم. از 10 هزار دختر يكي مانند او پيدا مي‌شود او همه را جادو مي‌كرد. اي كاش به جاي كشتن يزدان گردن سعيده را مي‌زدم.

يعقوب پس از بيان اين اظهارات دچار بي‌حالي شد كه قاضي به او اجازه داد چند دقيقه روي صندلي استراحت كند و سپس به ادامه‌ي اظهارات خود پرداخت.

دفاعيات وكلاي متهم رديف اول

در ادامه‌ي جلسه رسيدگي به پرونده‌ي قتل در ميدان كاج، قاضي عزيزمحمدي از وكلاي متهم رديف اول درخواست كرد از موكل خود دفاع كنند.

به گزارش ايسنا، محمودرضا فروهي، يكي از وكلاي مدافع متهم رديف اول در دفاعيات خود عنوان كرد: با توجه به نبود وقت كافي براي مطالعه پرونده و فضاي ژورناليستي حاكم بر پرونده تقاضا دارم جهت دفاع از متهم وقت مناسبي در اختيار وكلا قرار گذاشته شود.

وي با بيان اينكه پرونده را هنوز به طور كامل مطالعه نكرده است گفت: با توجه به سياست بازپرس پرونده از حضور وكيل در مراحل تحقيق خودداري شده است به همين دليل درخواست دارم وقت مناسبي براي بررسي پرونده در نظر گرفته شود.

وي ادامه داد: با توجه به وضعيت خاص متهم، اجمال بودن نظريه پزشكي قانوني كه در 9 آبان 89 اعلام كرده متهم فعلا از نظر رواني مشكلي ندارد بايد توجه داشت آنچه در مسائل كيفري مهم است وضعيت رواني متهم در حين وقوع جرم است. آيا متهم در حين ارتكاب جرم از سلامت رواني برخوردار بوده يا خير؟

وكيل متهم رديف اول با بيان اينكه به دليل تلفيق آموزه‌هاي تئوري و عملي در اين پرونده راغب بوده است كه وكالت آن را بر عهده بگيرد، گفت: در تئوري اشاره مي‌كنيم مجني‌عليه در ارتكاب جرم دخالت دارد{همان بحث تحریک از سوی مجنی علیه که در بالااشاره کردم}. بايد ديد نقش مجني عليه در ارتكاب اين حادثه چه بوده؟ صرف‌نظر از دخالتي كه اطرافيان در تشديد حادثه داشته‌اند.

قاضي عزيزمحمدي از وكيل درخواست كرد منظور خود را از جمله آخر روشن‌تر بيان كند كه وكيل توضيح داد: از نظر اخلاقي شما خود فرموديد كه اين پرونده از اين باب رسيدگي مي‌شود كه عبرتي براي ديگران باشد، همچنين علي‌رغم نص قانون خودداري از كمك به مصدومان حادثه از سوي شاهدان و ناظران نيز مطرح است.

وي با بيان اينكه مقام مسووليت افراد مي‌تواند متعدد باشد، افزود: در رابطه با خود قتل تعريف خاص داريم ولي آنچه اكنون عرض مي‌كنم بحث كلي آن است.

وي خاطرنشان كرد: پرونده حدود 300 صفحه است و من بيشتر از 40 صفحه را نتوانستم مطالعه كنم زيرا پرونده امروز در اختيارم قرار گرفت.

وكيل مدافع متهم رديف اول در ادامه با اشاره به جمله‌اي از عزيزمحمدي در حين دادرسي گفت: به ما گفته‌اند در حين دادرسي قضات نظر خود را اعلام نمي‌كنند بلكه پس از اخذ آخرين دفاع و اعلام ختم دادرسي نظر خود را اعلام مي‌كنند اما شما در صحبت‌هايتان خطاب به متهم اعلام كرديد كه در رابطه با تو(متهم) حكم مشخص است در حالي كه اين اولين جلسه رسيدگي است و پرونده به طور كامل مورد رسيدگي قرار نگرفته و آخرين دفاع گرفته نشده است. {ایراد شکلی بجایی به دادگاه بود}

قاضي عزيزمحمدي در پاسخ به اين اظهارات متهم گفت: من با توجه به اينكه متهم خود اذعان كرد كه بايد قصاص شوم، گفتم شما كه اقرار داريد ما ديگر سوالي از شما نمي‌كنيم بلكه ما در رابطه با اتهام اين خانم ( متهم رديف دوم) از شما سوال مي‌كنيم.

وكيل متهم رديف اول در آخرين دفاعيات خود عنوان كرد: با توجه به اينكه كل پرونده نبود وقت كافي مطالعه نشده فعلا دفاعي ندارم در لايحه تكميلي پس از مطالعه پرونده و صحبت با متهم دفاعيات خود را كامل مي‌كنم.

در ادامه جلسه، «معصومه جودكي» ديگر وكيل متهم رديف اول در دفاعيات خود گفت: آنچه كه موكل صريحا اقرار كرده است آن است كه مجني عليه را با ضربه چاقو زده‌ام اما اينكه نوعا اين عمل منجر به قتل شده يا نه جاي بررسي دارد.

وي افزود: ضرباتي كه متهم وارد كرده 4 ضربه سطحي بوده است و به نظر مي‌رسد مقتول به علت خونريزي فوت كرده نه با ضربات چاقو و آنچه قابل بررسي است اين است كه آيا عمل موكل به نوعي بوده كه مجني عليه را به بيمارستان منتقل كند يا خير.

وي ادامه داد: مجني عليه به علت خونريزي فوت كرده و عمل موكل به نوعي نبوده كه دست و پاي نيروي انتظامي و ديگران بسته شود. در واقع ما معتقديم عمل موكل ايراد ضرب با چاقو است نه قتل.

جودكي در ادامه دفاعيات خود گفت: موكل به لحاظ حقوقي اطلاعات كاملي ندارد و اين جلسه در واقع براي اين است كه زواياي مختلف پرونده روشن شود و آنچه مردم از قتل در ذهن‌شان است با تعريف قانوني آن تفاوت دارد.

قاضي عزيزمحمدي با اشاره به اينكه وكيل بيان كرده بود نظريه پزشكي قانوني اجمال دارد عنوان كرد: پزشكي قانوني گفته است علت فوت اصابت جسم تيز و برنده است آيا اين نظر اجمال دارد؟

وكيل مدافع پاسخ داد: به نظر ما اين نظر اجمال دارد ما حق اعتراض به نظر پزشكي قانوني را داريم . صرف اينكه يك جسم نوك تيز به بدن كسي اصابت مي‌كند منجر به قتل نمي شود بلكه اين خونريزي است كه باعث مرگ مقتول شده است. ما درخواست داريم كه موكل از نظر سلامت روان هم مورد بررسي قرار گيرد.

قاضي عزيزمحمدي گفت: از نظر پزشكي قانوني ريتين (دو ريه) پس با هر كدام بايد يك جراحت وارد شده باشد در اين زمينه چه مي‌گوييد ايا اين ضربات سطحي بوده؟

وكيل متهم رديف اول عنوان كرد: همچنان كه در فيلم مشاهده كرديم مجني عليه در حين ضربه از قسمت كمر بلند مي‌شود و حرف مي‌زند و اين اتفاق 45 دقيقه طول مي‌كشد آيا ضربه‌اي كه ريتين را پاره‌اي مي‌كند نوعا كشنده است؟

وكيل مدافع در پاسخ به اين سوال قاضي كه آيا ضربه‌اي به ريتين وارد مي شود سطحي است گفت: من در اين زمينه تخصص ندارم ولي درخواست بررسي دارم. از شما مي‌خواهم اين موضوع بررسي شود كه آيا همه اين ضربات و ضربه اي كه به ريه وارد شده است نوعا كشنده بوده يا خير.

وي افزود: مجني عليه حتي بعد از زخمي شدن از قسمت كمر بلند مي‌شود و صحبت مي‌كند به اين ترتيب حتي خود موكل هم باورش نمي‌شده كه اين فرد كشته شود.نيروي انتظامي در دو قدمي مصدوم قرار دارد و موكل من هشت متر آن طرف‌تر ايستاده بايد قصد و عناصر مجرمانه فعل هم بررسي شود.

جودكي در پاسخ به اين سوال عزيزمحمدي كه شما به نبود كدام عنصر فعل در اين قتل تاكيد داريد، گفت: ما در قصد مجرمانه موكل ترديد داريم و بايد بررسي شود كه فعل مجرمانه مصاديق را دارد يا خير.

توضيح نماينده دادستان

نماينده دادستان پس از صحبت‌هاي وكيل مدافع عنوان كرد: وكلا به جاي دفاع از متهم به مسائل جانبي پرداخته اند. وكيل ايشان مي‌فرمايد متهم قصد كشتن نداشته در حالي كه خود متهم چنانچه در فيلم مشاهده كرديم بارها در صحنه جرم تكرار مي‌كند»من به شما گفته بودم مي‌كشمت»

وكيل مدافع رديف اول در پاسخ به ايراد نماينده دادستان گفت: به هر حال چنين حرفي را هم مقتول به موكل گفته بود و هم موكل به او. ولي قصد واقعي مهم است. قانون اراده باطني را مصداق قصد مجرمانه مي‌داند.

نماينده دادستان همچنين عنوان كرد: اينكه وكيل مدافع مي‌گويد پزشكي قانوني صراحتا نظر نداده كه ضربات موجب فوت مقتول شده است يا خونريزي، پزشكي قانوني صراحتا اين موضوع را بيان كرده است كه جسم نوك‌تيز به اندازه‌اي قوي بوده كه كاملا كشنده محسوب مي شده است.

اظهارات «سعيده» متهم رديف دوم

پس از وقت تنفس جلسه رسيدگي به پرونده قتل در ميدان كاج با حضور پنج قاضي رسيدگي كننده (عزيزمحمدي، واعظي، محمدي، سري و آروين ) ادامه يافت.

به گزارش ايسنا، قاضي عزيزمحمدي، «سعيده» متهم رديف دوم را به جايگاه فراخواند و از وي درباره شراكت با «يزدان» و سابقه محكوميتش پرسيد كه وي پاسخ منفي داد.

سعيده با بيان اينكه از 20 بهمن 87 مطلقه است، گفت: يك دختر دارم كه متولد يك آذر77 است.

قاضي عزيزمحمدي به تفهيم اتهام معاونت در قتل «محمدرضا» پرداخت و از سعيده پرسيد آيا اين اتهام را قبول داري؟ كه وي پاسخ داد، خير قبول ندارم.

سعيده درباره جزييات رابطه‌اش با يعقوب توضيح داد: اولين بار كه وي وارد دفتر شد دنبال مغازه‌اي براي خريد مي‌گشت كه اواخر ارديبهشت 87 بود من دنبال مغازه‌اي براي ايشان بودم به مدير املاك‌مان زنگ زد. مالك آنجا گفت يك مغازه كوچك پيدا كرده‌ام كه شما آن را بخريد چند بار به دفترشان زنگ زدم اما نبودند. يعقوب به جاي مسوول آنجا چند بار به تلفن جواب داد و من شماره‌ام را گذاشتم تا به من زنگ بزنند. بعد از آن چند بار صحبت كرديم و يك بار براي صحبت حضوري آمد كه در آن جلسه از همه چيز صحبت كرديم.

قاضي پرسيد آيا متهم از همان زمان شيشه مصرف مي كرد؟ سعيده پاسخ داد: از همان زمان مصرف مي كرد. يعقوب از همان هفته اول يك سيلي به صورت من زد و شاهد هم دارم كه اين افراد با او صحبت كردند و او عذرخواهي كرد از همان هفته اول متهم مرا كتك مي‌زد. او دو سال است كه وارد زندگي من شده و خودش مي‌داند كه چه كارهايي كرده است.

قاضي عزيزمحمدي پرسيد علت طلاق شما از همسر قبلي‌تان چه بود؟ متهم رديف دوم پاسخ داد: همسر من زن باز بود . شبها خانه نمي‌آمد او شيشه مي‌كشيد.

وي ادامه داد: يعقوب يك‌بار انگشت دوم دست راست مرا شكست من آن موقع ماشين داشتم و ماشينم را به همسرم داده بود تا صبح مرا برساند و شب هم به دنبال من بيايد. چون وحشت كرده بودم يك بار ديدم همسرم دير كرده آمدم بيرون ديدم يعقوب ايستاده او مدام توهم مي‌زد و جلوي ديگران مي‌گفت من با او دوست هستم و يك ساعت طول مي‌كشيد تا من مردم را توجيه كنم كه با او رابطه‌اي ندارم. من به همسرم بعد از اين ماجرا گفتم كه من خودم زحمت مي كشم و از خودم دفاع مي‌كنم. يعقوب حتي مرا تهديد به قتل مي‌كند اما تو مرا مورد حمايت قرار نمي‌دهي پس بايد مرا طلاق بدهي.

قاضي عزيزمحمدي پرسيد آيا به خاطر ازدواج با محمدرضا از او طلاق گرفتي كه سعيده پاسخ داد: خير. من امنيت جاني نداشتم.

قاضي پرسيد شما كه امنيت نداشتيد و همان هفته اول به شما سيلي زده‌است چرا دو سال و شش ماه با او زندگي كرديد؟ كه سعيده پاسخ داد: من با ايشان زندگي نكردم اولين درگيري ما بعد از سه ماه بود كه من به دفتر جديدم رفته بودم و نگران اين بودم كه يعقوب بيايد سراغ من و مرا كتك بزند كه آقاي محترمي آنجا بود و چوب بزرگي آماده كرده بود تا از من دفاع كند و حتي بعد از درگيري با يعقوب ناخن انگشتش كنده شد. يعقوب بچه‌هاي دفتر و مرا كتك زد. ما به كلانتري شكايت كرديم و تير 87 او را به زندان انداختيم.

قاضي عزيزمحمدي پرسيد رابطه شما و يعقوب در چه حدي بوده كه سعيده پاسخ داد: ما مدام با هم درگير بوديم، ايشان شيشه مصرف مي‌كرد و به ديگران مي‌گفت كه من با او دوست هستم.

قاضي عزيزمحمدي پرسيد آيا رابطه زناشويي داشتيد، سعيده پاسخ داد: ما هيچ رابطه‌اي با هم نداشتيم.

عزيزمحمدي در ادامه گفت: اما مشاوران دفترت به نوعي اين موضوع را تاييد كرده‌اند كه سعيده پاسخ داد يعقوب مواد مخدر مصرف مي‌كرد به خاطر همين به بچه‌ها اين حرف را مي‌زد من مي‌خواستم صلح و آرامش به وجود بياورم دو سال تمام زجر كشيدم.

سعيده در پاسخ به اين سوال عزيزمحمدي كه آيا متهم به خانه شما رفت و آمد داشت، گفت:‌ايشان يك بار به منزل ما آمد و هشت ضربه به شاهرگ گردنم وارد كرد و به من مي‌گفت تو با شخصي قرار داري. من به او اصرار كردم كه اين كار را نكند . آخرين بار به من گفت اگر تو را به من بدهند انگار دنيا را به من داده‌اند.

وي افزود: من هزار دفعه التماس كردم كه به شهرستان برگرد و از مادرش درخواست كردم كه با پرداخت ديه من او را از زندان بيرون نياورد، چون مي خواستم آرامش داشته باشم. حتي خود مادرش مي‌گفت من مي دانم پسرم مقصر است و به من مي‌گفت تو جواب تلفنش را نده. من هم مي‌گفتم حتي اگر من جواب تلفنش را ندهم او آدرس دفتر مرا مي‌داند.

سعيده ادامه داد: خواهرم به من گفته بود وقتي او را مي‌بيني براي اينكه تو را نكشد سعي كن با زبان بازي او آرام كني يك بار هم همين كار را كردم و چاقوي تيز و برنده را از دستش گرفتم. بچه‌ها به 110 زنگ زدند اما من به او قول دادم كه اگر چاقو را به من بدهد او را تحويل مامور ندهم و او چاقو را به من داد. آخر شب دوباره دعوا شد كه او هم آسيب ديد كه من او را به بيمارستان رساندم و تمام خسارتي كه وارد كرده بود پرداخت كردم.

قاضي عزيزمحمدي پرسيد: يعقوب در مدت دو سال و نيم در دفتر شما چه نقشي داشت، سعيده پاسخ داد: هيچ نقشي نداشت. مدت كوتاهي او را مشاور كرده بودم و برخي از كارها را به او مي‌سپردم كه از يك هفته تا ده روز بيشتر نبود.

قاضي پرسيد، پس با چه توجيهي باز با شما ارتباط داشت؟ سعيده گفت: يعقوب به شهرستان مي‌رفت و پول‌ها را خرج مي‌كرد من در رعب و وحشت بودم و يكي از مشاوران هر شب مرا به خانه مي‌رساند. سعيده درباره‌ي اخاذي‌هايي كه يعقوب از او مي‌كرد، گفت: او به بهانه‌هاي مختلف طلب پول مي‌كرد.

عزيز محمدي پرسيد پس از گذشت 10 روزي كه در دفتر كار مي‌كرد او را بيرون كردي يا اخراج كه سعيد گفت: او را نه بيرون كردم نه اخراج.

سعيده با تكذيب اينكه يعقوب شريك او در دفتر بوده است، در پاسخ به اين سوال عزيزمحمدي كه چرا به اخاذي ايشان در دو سال و نيم گذشته تمكين مي‌كردي؟ گفت: من مدام از او شكايت مي‌كردم تا به زندان برود و در آن مدت آرامش داشته باشم حتي پول پانسيونش را چندين بار پرداختم. او چون مي‌ديد من بي‌كس و كار هستم اين كارها را مي‌كرد.

قاضي پرسيد، آخرين باري كه شش ماه زندان رفت چه كار كرد؟ سعيده توضيح داد: قبل از آن مرا با چاقو زده بود. دو بار مرا تهديد كرده بود يك بار به پليس زنگ زدم و وقتي مامورها جلوي در آمدند سريع در را باز كردم و فرار كردم. آخرين بار با يك پرايد پشت در خانه پنهان شده بود تا او را ديدم، گفت داخل ماشين بشين ادلكن را از داخل كيفم درآورد و به چشم من زد از چشمم خون مي‌آمد. در نهايت راننده من و او را جلوي كلانتري پياده كرد و تحويل داد. او هرچه خواست به كلانتري گفت مرا هم به پزشكي قانوني بردند و در بازپرسي گفتند تبرئه هستي.

سعيده ادامه داد: من به خانواده‌اش گفتم پسرتان آخر مرا مي‌كشد و به خاطر من اعدام مي‌شود. مادرش با بيرون آوردن او هم پسر خود را و هم مرا بدبخت كرد.

سعيده درباره چگونگي ورود يعقوب به زندگي خود، گفت: اواخر شهريور ايشان وارد دفتر من شد دو تن از مشاوراني كه قبلا مشاور او بودند وارد دفتر من شدند تا قراردادي ببنديم اما يعقوب مدارك كاملي نداشت فقط يك كارت ملي كپي شده آورده بود من هم به او گفتم كارت را تا زماني كه پول را بياوريد پيش خودم نگه مي‌دارم اما بعدا كارت را به او تحويل دادم.

عزيزمحمدي از متهم پرسيد به جز موارد شكايت آيا به فكر اين بودي كه او را از جلوي خود برداري؟ سعيده گفت: من از دادگاه و كلانتري مي‌ترسيدم.

در ادامه اخذ دفاع از متهم رديف دوم پرونده قاضي عزيزمحمدي پرسيد: در پرونده منعكس شده كه وقتي زمزمه آزادي متهم در دفتر پخش شد، شما دنبال كسي بوديد كه در مقابل او از شما حمايت كند. سعيده گفت: من اين كار را نكردم قسم مي خورم. همه از دست او وحشت داشتند و مشاوران دفترم به من خيلي كمك كردند.

عزيزمحمدي گفت: مشاوران شما شهادت داده‌اند كه شما محمدرضا را صرفا به خاطر اينكه جلوي يعقوب قد علم كند آورديد؟ چه مدت بعد از اينكه او با شما آشنا شد پيشنهاد ازدواج كرد؟ سعيده گفت: همان روزي كه رفتم خانه را ببينم زنگ زد و گفت مهر شما به دلم افتاده.

سعيده درباره نحوه‌ي ايجاد درگيري ميان متهم و محمدرضا توضيح داد: يكشنبه يعقوب به من زنگ زد و پيشنهاد داد كه براي ناهار به فرحزاد برويم، گفت مي خواهد عذرخواهي كند من قبول نمي‌كردم گفتم اگر كاري داري به دفتر بيا او هم به دفتر آمد اما مدام از خانمي كه يكي از مشاورانم بود مي‌پرسيد كه آيا من با كسي دوست شده‌ام؟ او به من گفت كه براي آوردن كيف و موبايلش به جايي مي‌رود من هم از فرصت استفاده و فرار كردم.

وي ادامه داد: ‌يعقوب روز يكشنبه به دفتر من مي‌رود و تمامي كامپيوترها را خرد مي كند. شايد آبدارچي به او گفته باشد كه محمدرضا به من پيشنهاد ازدواج داده است البته مطمئن نيستم. از يك‌شنبه شب يعقوب با محمدرضا تماس گرفت و با هم تلفني دعوا مي‌كردند تا روز دوشنبه ظهر به من خبر دادند كه آن دو جلوي دفتر با هم قرار گذاشته‌اند. به محمدرضا زنگ زدم اما او گفت اسپري و شوكر دارد به او گفتم دعواي شما باعث مي‌شود آبروي من در دفتر برود اما او گفت كه يعقوب به او فحش داده است.

سعيده ادامه داد: ساعت يك و نيم يعقوب به من زنگ زد من هم مي‌خواستم او را سرگرم كنم تا سر قرار با محمدرضا نرود، يعقوب گفت خانه ندارم و هر شب دارم خانه دامادمان مي‌خوابم به او گفتم من برايت يك خانه رهن كامل مي‌كنم و تو بعد از يكسال پول وديعه‌ام را برگردان به شرط آنكه ديگر سراغ من نيايي او هم قول داد. اما دوباره همان شب به محمدرضا زنگ زد و با هم دعوا كردند. در تاريخ 4 آبان 89 به دادسرا رفتم و به خاطر ايجاد مزاحمت و تخريب و تهديد به قتل از او شكايت كردم و بچه‌هاي دفتر هم قول داده بودند كه در تاييد مزاحمت‌هاي او شهادت دهند اما كار به شنبه موكول شد و قبل از آن يعني روز پنج‌شنبه اين حادثه اتفاق افتاد.

سعيده گفت: من به يكي از ماموران كلانتري گفتم كه يعقوب مرا تهديد مي‌كند آيا مي‌شود قبل از اينكه او بيايد دستگيرش كنيد او به من گفت تا زماني كه او نيايد ما هيچ كاري نمي‌توانيم بكنيم. روز چهارشنبه 5 آبان محمدرضا به من زنگ زد و گفت: يعقوب با او تماس گرفته و سوال كرده كه آيا با اين خانم! رابطه‌اي هم داشته يا نه؟ من هم براي اينكه دست از سر تو بردارد گفتم با هم رابطه داشته‌ايم. او به خاطر حرفي كه اصلا واقعيت نداشت اين كار را كرد.

عزيزمحمدي پرسيد: آيا شب واقعه كليد دفتر را شما به يزدان دادي؟ سعيده گفت: كليد دست آبدارچي دفتر بود. من كليد را به يزدان ندادم. كليد فقط حدود دو هفته دست يزدان بود.

سعيده شراكت با يزدان را نيز تكذيب كرد و در پاسخ به اين سوال عزيزمحمدي كه گفته شده است شما قبل از اين واقعه شيريني پخش كرده‌ايد و اعلام كرديد كه يزدان با پرداخت 130 ميليون تومان با شما شريك شده است، گفت: خود يزدان دو جعبه شيريني خريد و خودش اعلام كرد به خاطر اينكه يعقوب فكر نكند دفتر سرپرستي ندارد.

عزيزمحمدي پرسيد اما شاهدان مي‌گويند كه او در لحظه پخش شيريني آنجا نبوده كه سعيده گفت: او كنار من ايستاده بود.

سعيده با تكذيب اينكه يزدان 130 ميليون پرداخته باشد، در پاسخ به اين سوال عزيزمحمدي كه آيا شما شب قبل از واقعه به آبدارچي گفته‌ بوديد كه كامپيوترها را جمع كن فردا جهنم مي‌شود گفت: نه من نگفتم. من صرفا گفتم او تهديد كرده است و كامپيوترها را در كارتن بگذاريد.

عزيزمحمدي در ادامه گفت: رفتار شما مويد اين است كه يعقوب براي خودش حقي قائل بوده است. سعيده گفت: او فقط شيشه ميزد و توهم داشت.

عزيزمحمدي پرسيد: آيا شما به دنبال راهي براي از بين بردن او نبوديد به هر حال بايد زماني به آرامش مي رسيد؟ سعيده گفت: به خاطر همين آخرين بار كه به زندان افتاد گفتم ديگر رضايت نمي‌دهم كه بيرون بيايد.

شهود در جايگاه حاضر شدند

در ادامه جلسه‌ي رسيدگي به پرونده قتل ميدان كاج، قاضي عزيز محمدي از اولين شاهد خواست تا در جايگاه قرار گيرد، و آنچه را مي‌داند بيان كند.

به گزارش ايسنا، «فرهاد» به عنوان اولين شاهد در جايگاه قرار گرفت و بعد از اداي سوگند گفت: از 2 سال پيش كه يعقوب، خانم را كتك زد با او آشنا شديم، يزدان را يكي دوماه بود كه مي‌شناختم اما حدود سه سالي براي كيميا (سعيده) كار كرده بودم و يعقوب را از حدود 2 سال پيش مي‌شناختم.

وي ادامه داد: يعقوب ازدوستان خانم كيميا بود اما دو سالي بود كه دعوا داشتند و كلانتري مي‌رفتند. يعقوب براي كيميا مشكل ساز شده بود و هميشه به او شك داشت، اين دعواها كار ما را در دفترمختل كرده بود.

وي ادامه داد: من چند وقت از پيش او رفتم و حدود 8 ماه پيش برگشتم و شنيدم كه يعقوب درزندان است. فرهاد درباره‌ي نحوه ي آشناييش با يزدان گفت: يزدان دنبال مشتري دم مغازه آمده بود و به خانم كيميا پيشنهاد دوستي داد و او هم قبول كرده بود ما يزدان را به عنوان دوست پسر جديد خانم كيميا مي‌شناختيم. بچه‌ها به من گفتند كه يزدان 130 ميليون تومان به كيميا داده و با او شريك شده است.

قاضي عزيز محمدي بخشي از اظهارات اين شاهد را كه در پرونده منعكس شده بيان كرد و گفت: آيا شما گفته بوديد كه وقتي زمزمه آزادي يعقوب پخش شد كيميا در فكر يافتن حامي براي خود بود و اين جوان مظلوم (يزدان) را پيدا كرد؟

فرهاد گفت: هيچ كس فكر نمي‌كرد كار به اينجا كشيده شود، خانم كيميا حتي از من هم خواسته بود كه به نحوي مواظب ايشان باشم. به هر حال ممكن است احساسات يعقوب هم به نحوي به بازي گرفته شود، و من با توجه به شناختي كه از او داشتم قبول نكردم. دليل ديگرم هم اين بود كه اين مساله‌ي ديگران بود چرا بايد خودم را وارد قضيه‌اي مي‌كردم كه به اين ارتباطي نداشت ما فقط رابطه كاري داشتيم.

عزيز محمدي گفت: شما در بازپرسي عنوان كرده‌ايد كه چند بار به خانم كيميا (سعيده) تذكر داده‌ايد كه يعقوب آدم خطرناكي است يزدان را به جان اون ننداز، آيا اين موضوع صحت دارد؟ اين شاهد جواب داد: من 4 روز قبل از اين قضيه موقعي كه دنبال كيميا رفته بودم تا او را به دفتر بياورم به او گفتم يزدان را جلو ننداز اما او فكر كرد دارم شوخي مي‌كنم.

عزيز محمدي پرسيد: آيا يزدان به خاطر اين خانم از جانش گذشته بود؟

فرهاد گفت: فكر نمي‌كنم، اما بچه‌ها بارها به او گفتند كه يعقوب آدم معمولي نيست آدم خطرناكي است اما هيچ كس فكر نمي‌كرد كه او كشته شود.

عزيز محمدي در ادامه‌ي اين جلسه رسيدگي از سعيده درخواست كرد تا صحت اظهارات اين شاهد را تاييد كند. سعيده درباره‌ي بخشي از صحبت‌هاي اين شاهد گفت: آن روزي كه به دنبال من آمده بوديد از من پرسيديد كه آيا با يزدان دوست شدي؟ من گفتم چرا در مورد من اين اشتباه را مي‌كني؟ شما درباره‌ي اين كه يعقوب خطرناك است مطلبي مطرح نكرديد.

در ادامه، جلسه عزيز محمدي شاهد ديگري را با نام آقاي «م – ك» را به جايگاه فراخواند كه وي در جلسه حاضر نبود.

عليرضا كه از دوستان صميمي يزدان بود در جايگاه قرار گرفت و گفت: يزدان براي يكي از دوستانش به دنبال خانه مي‌گشت او به من گفته بود كه كيميا به او پيشنهاد داده چون سر و زبان داري بيا در دفتر كار كن، حتي دو باري كه با يعقوب قرار دعوا گذاشتند من هم رفته بودم.

وي افزود: يزدان به خاطر اين كه در آن دفتر كار كند و درآمد خوبي داشته باشد به دنبال كيميا بود نه به خاطر داشتن دوست‌دختر.

عزيزمحمدي پرسيد: آيا اين موضوع صحت دارد كه كيميا، يزدان را جلو انداخته بود؟

عليرضا گفت: اين خانم به يزدان گفته بود يك نفر مزاحم من مي‌شود من به يزدان گفتم دخالت نكن، اما او دوست داشت به ديگران كمك كند. اما فكر نمي‌كرد كه او با چاقو بيايد.

عزيزمحمدي يكي از ديگر از شهود را به جايگاه فراخواند و پس از اداي سوگند از او درخواست كرد آنچه را كه درباره‌ي اين حادثه مي‌داند براي دادگاه بازگو كند. «يوسف» توضيح داد: حدود 2 سال است كه پيش خانم كيميا كار مي‌كنم و با اعتماد به نفسي كه او به من داد در كارم موفق شدم. يعقوب هم يكي از همكارانمان بود.

وي ادامه داد: حدود 7 ماه پيش يعقوب با چاقو آمده بود كه كيميا را تهديد كند بچه‌ها به پليس 110 زنگ زدن اما كيميا اجازه نداد پليس او را دستگير كند. يعقوب هم از خوش‌برخوردترين مشاوران دفتر بود.

وي با اشاره به اين كه يك بار در دعواي ميان يعقوب و كيميا دخالت كرده گفت: در آن ماجرا وقتي يعقوب وسط خيابان افتاده بود، كيميا گفت مهدي مرا كشتيد. او مي‌رود شكايت مي‌كند ما هم مجبور شديم او را به بيمارستان برسانيم. اوهم شكايتي نكرد.

يوسف در ادامه توضيح داد: سعيده دنبال حامي مي‌گشت بارها به ماموران كلانتري گفته بود يكي را دم دفتر بگذاريد، يزدان به خاطر پول كيميا سراغ او آمده بود.

اين شاهد درباره‌ي شراكت يزدان و كيميا توضيح داد: يك بار يزدان به داخل دفتر آمد گل و شيريني دستش بود، كيميا گفت: از اين به بعد شما زير پرچم آقا يزدان در اين دفتر كار مي‌كنيد. يزدان گفته بود من يك بنز X داشتم كه آن را 10 ميليون زير قيمت فروختم تا با كيميا شريك شوم.

يوسف درباره‌ي آخرين ديدارش با يعقوب قبل از حادثه گفت: در سوپر ماركت او را ديدم پول 2 نخ سيگار نداشت من به جاي او حساب كردم او گفت من مي‌دانم با كيميا چه كار كنم، همان موقع به كيميا زنگ زدم اما او تلفنم را جواب نداد.

يوسف با بيان اين كه من در سوپر ماركت چاقو را در دست يعقوب نديدم درباره‌ي رابطه سعيده با يزدان گفت: يزدان به سعيده ابراز علاقه مي‌كرد و مي‌گفت مي خواهم با كيميا ازدواج كنم. من به او گفتم تو طعمه‌اي.

دفاعيات وكلاي متهم رديف دوم

در ادامه‌ي اين جلسه وكيل مدافع متهم رديف دوم در دفاع از موكلش گفت: اولين مساله تعريف معاونت است كه بايد وحدت قصد مجرمانه وجود داشته باشد و هر دو طرف نتيجه را بخواهند كه در اين مورد وجود نداشته است.

وي با بيان اين كه موكلش بارها تهديد شده است، گفت: يك حلقه سي‌دي از تلفن‌هايي كه يعقوب به موكلم مي‌زد و او را تهديد به قتل مي‌كرد وجود دارد. موكلم بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

وي افزود: در اين حادثه وحدت قصد وجود نداشته، اگر گفته مي‌شود كه متهم را تحريك كرده است بايد عملي انجام داده باشد و حتي اگر يزدان به عنوان حامي مطرح مي‌شود، اين به معناي آن نيست كه عملياتي انجام شده است كه اين حادثه رخ داده ، علاقه نمي‌تواند به عنوان تحريك تلقي شود.

وكيل مدافع كيميا، عنوان كرد: لايحه تكميلي را در وقت مقتضي به دادگاه ارائه خواهد داد و خواستار تبرئه موكلش از اتهام معاونت در قتل شد. وي در پايان سخنانش خواستار تبديل قرار تاميني موكلش شد.

احضار دوباره متهم رديف اول

در ادامه جلسه يعقوب متهم رديف اول پرونده مجددا در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال يكي از قضات كه درباره‌ي نحوه ي دستگيري‌اش پرسيد، گفت: من خودم را تسليم كردم، زماني كه درگير شدم وارد مغازه شدم چاقو دستم بود چند مامور دم دفتر ايستاده بودند يكي از ماموران كه تا حدودي او را مي‌شناختم وارد شد گفت چاقو را بده من دوبار به كيميا زنگ زدم اما او جواب نداد و بعد چاقو را به مامور تحويل دادم.

وي در پاسخ به اين سوال كه مقتول چه زماني به بيمارستان منتقل شد، گفت: مقتول را به ياد ندارم من به قصد كشت نرفتم.

يكي از قضات سوال كرد شما چطور اين مطالب را به خاطر داريد اما عنوان مي‌كنيد كه در آن لحظه دچار جنون بوديد؟ متهم پاسخ داد: اين آخر صحنه بود آن را به ياد دارم. چند مامور با لباس شخصي بودند و مرا بدون دستبند به ماشين بردند حتي سيگار هم كشيدم من فقط گريه مي‌كردم.

توضيح قاضي دادگاه

قاضي محمدي درادامه‌ي اين جلسه به ارائه‌ي نكاتي درباره‌ي نحوه‌ي دفاع وكلاي مدافع پرداخت و گفت: اولين ايرادي كه وكلا گرفتند ايراد شكلي بود كه طبق قوانين اگر وكلا فرصت مناسب براي تدارك دفاع نداشته باشد بايد به دادگاه اعلام كنند. اما آنها فرصت كافي داشتند و تقاضاي استمهال براي تدارك دفاع نكردند.

وي ادامه داد: دو ايراد وكلا در رابطه با ماهيت دعوا بود. اولين ايراد آن بود كه علت مرگ را به موكل منتسب ندانستند در حالي كه با توجه به گزارش اوليه پرونده در خصوص نحوه‌ي دستگيري و تعدد ضربات چاقو اين موضوع نمي‌تواند صحت داشته باشد.

محمدي درباره‌ي ايراد ديگر يكي از وكلا در خصوص قصد متهم در ايراد ضربه گفت: متهم اظهار كرده كه قصد درگيري داشته و متهمه نيز اظهاراتشان را تاييد كرده است.

در ادامه صحبتهاي قاضي محمدي فروغي، يكي از وكلاي مدافع عنوان كرد من تاكيد مي‌كنم كه در ابتداي سخنانم اشاره كردم وقت كافي براي مطالعه پرونده وجود نداشته و به ماهيت پرونده ورود نداشتم.

قاضي عزيز محمدي با به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در رابطه به اتهام زناي متهمان خطاب به متهم رديف اول سوال كرد؟ اتهام زناي غيرمحصنه به شما تفهيم مي‌شود آيا آن را قبول داريد؟

متهم رديف اول اين اتهام را پذيرفت.

يعقوب در مقام آخرين دفاع از خانواده مقتول عذرخواهي و ابراز پشيماني كرد.

يعقوب افزود: من قصد كشتن او را نداشتم براي صحبت با او رفته بودم و زماني كه اسپري را به صورتم زد چيزي متوجه نشدم.

عزيز محمدي گفت: اما پزشكي قانوني وجود ذرات اسپري را در چشم شما تاييد نكرده است. اين متهم پاسخ داد اين حادثه پنج شنبه اتفاق افتاد اما دوشنبه يا سه شنبه مرا به پزشكي قانوني بردند.

احضار دوباره سعيده به جايگاه

در ادامه‌ي جلسه قاضي سعيده را به جايگاه فراخواند و با تفهيم اتهام زناي غير محصنه از او پرسيد كه آيا اين اتهام را قبول داريد؟ سعيده گفت خير.

سعيده درباره‌ي مطالب مطرح شده در خصوص اين كه او به دنبال يك حامي براي خود مي‌گشته گفت من محمدرضا را يك روز بيرون بردم با هم صحبت كرديم و يكي از مشاوران خانم هم همراهمان بود من به او گفتم با تو ازدواج نمي‌كنم از اين دفتر برو.

من هيچ وقت به دنبال حامي يا طعمه نبودم و هيچ وقت اين كار را نخواهم كرد. حتي به او گفتم به يعقوب نگو كه از من خواستگاري كردي چون او خطرناك است.

عزيزمحمدي پرسيد با توجه به اين كه دو سال و نيم در سختي و مشقت بوديد بايد به فكر چاره‌اي مي‌افتاديد و جستجوي يك حامي در اين شرايط طبيعي به نظر مي‌رسد. سعيده گفت: من با مادرش صحبت كرده بودم او گفت مي‌خواهد براي يعقوب زن بگيرد خودش هم گفته بود كه شش ماه در زندان بوده‌ام و سرم به سنگ خورده است.

در اين هنگام قاضي عزيزمحمدي ختم جلسه ‌ را  اعلام كرد.

جرم شناسی در ماجرای قتل میدان کاج سعادت آباد


همانطور که در خبر ها دیدید یا شنیدید هفته گذشته ششم آبان ماه 1389 مردی در میدان کاج سعادت آباد با ضربات چاقو رقیب عشقی اش را مجروح میکند و با تهدید به خودکشی مانع از  کمک رسانی به مجروح میشود ، این اتفاق در حالی می افتد که دو مامور پلیس نیروی انتظامی با تاخیر زیاد در صحنه ارتکاب جرم حاضر میشوند اما آنها به تنهایی قادر به خلع سلاح جانی و تامین امنیت برای کمک رسانی در محل نمیباشند.

اگر بطور کامل به چند و چون این حادثه آگاه نیستید میتواند با خواندن اینجا و اینجا اطلاعات نسبتا کاملی از ماجرا بدست آورید.

اما هدف نگارنده از نوشتن این پست نه تشویش اذهان عمومی است نه ایراد تهمت به مسئولین بلکه صرفا نظر شخصی اینجانب و بررسی برخی نکات حقوقی و اجتماعی فرهنگی و در برخی موارد اشاره و اعتراض به سهل انگاری های رخ داده چه از طرف مردم و چه از طرف ضابطین قضایی مربوطه است.

اینجانب بعنوان یک شهروند مسئول این حق انتقاد را برای خود قائل میشوم، وامیدوارم به این مطلب بعنوان یک انتقاد سازنده جهت جلوگیری از بروز اتفاقاتی اینچنینی نگاه شود.

  متاسفانه پس از مطالعه چند و چون ماجرای رخ داده میتوان عوامل زیادی را در جان سپردن  مجنی علیه دخیل دانست .

یک- قاتل یا همان مباشر که با ضربات چاقو ابتدا رقیب عشقی اش را مجروح ساخت.

اینجانب تاکید زیادی رو واژه مجروح دارم چون همانطور که در فیلم منتشر شده از این ماجرا میبینید مجنی علیه تا مدت زیادی چیزی حدود 45 دقیقه پس از مضروب شدن توسط چاقو زنده است و از حاضرین در صحنه درخواست کمک میکند، پس میتوان اینطور نتیجه گرفت که 45 دقیقه زمان زیادی برای نجات جان این فرد است .

 اما مسئله دیگری که میتوان به آن در قبال مباشر جرم توجه کرد مسئله تم ژنتيكي موجود در انسان‌هاست ، تم ژنتیکی در انسان ها نيز تحت تاثير روش‌هاي تربيتي در خانواده و جامعه است.
به اینصورت که مي‌توان يك فرد خلافكار را با روش‌هاي درست تربيتي به جايي رساند كه مدل رفتاري‌اش تغيير كند و در چنين مواردي عكس‌العملي متفاوت از خود نشان دهد. اين روش‌هاي تربيتي و آموزش‌هاي فرهنگي است كه باعث مي‌شود افراد به سطوح اجتماعي بالاتري سوق يابند؛ سطوحي كه در آن تفكر به جاي غرايز حرف اول را مي‌زند.

دو- مردم و شاهدان حاضر در صحنه که ناظر ماجرا بوده اند که متاسفانه با مشاهده فیلم منتشر شده متوجه میشویم که تا چه حد احساس مسئولیت افراد جامعه نسبت به این حادثه کمرنگ بوده است البته نمیتوان بلکل منکر خطر احتمالی چه به لحاظ جانی و چه به لحاظ حقوقی برای شاهدان ماجرا در صورت مداخله در ماجرا شد اما از طرف دیگر مکالمات و رفتار های حاضرین و شاهدین ماجرا  در زمان اتفاق افتادن این ماجرا را نیز نمیشود نادیده گرفت که حقیقتا به لحاظ انسانی هیچ توجیهی برای این رفتار نمیتوان آورد.

اینجانب یکی از عوامل بروز اینگونه رفتار ها از سوی جامعه را افزایش اجرای مجازات های خشونت بار در ملا عام  می دانم این امر موجب افزایش جرایم خشونت بار تر در جامعه و بنوعی شکسته شدن تابوی خشونت در جامعه میشود.

مسئله دیگری متوجه جامعه است نگاه جامعه به مسائلی اینچنینی که در جامعه با عنوان مسائل ناموسی از آن یاد میشود و نوعی حق کاذب را به ناحق برای افراد جهت ارتکاب اینطور جرائم قائل میشود.

و به قولی دیگر از دکتر محمود آخوندی در مطلب بالا «از طرفي ديگر شاهد آن هستيم كه خشونت در جامعه به واسطه توليد فيلم‌هاي خشونت‌آميز و بازي‌هاي اينترنتي كه همگي داراي صحنه‌هاي خشن و حتي دلخراش هستند، افزايش يافته است. بازي‌هاي كودكان ما اكثرا رنگ و بوي خشونت دارد. فيلم‌هاي جنايي و جنگي طرفداران زيادي پيدا كرده است. ديگر كسي سراغي از فيلم‌هاي عاطفي و خانوادگي كه در آن به مقوله‌هايي چون عشق و محبت بپردازد، نمي‌گيرد. همه‌چيز در جامعه رنگ و بوي افسردگي گرفته است. اينها همه موجب مي‌شود مردم كم‌كم به خشونت عادت كنند و ديدن صحنه‌هاي جنايت در روز روشن برايشان امري عادي تلقي شود و به جاي اينكه دچار استرس و نگراني شوند يا احساس مسووليت در برابر يك شهروند در خود داشته باشند، مي‌توانند ساعت‌ها از صحنه جنايت فيلم بگيرند يا براحتي به كارهاي روزمره خود مثل خريد بپردازند»

سه: اورژانس و نیروهای امدادی که اینطور که در این مطلب نوشته شده و حتی در بخشی از فیلم یکی از شاهدان با وضوح تمام به دیگری میگوید «پس اورژانس کو؟» پس میتوان مسئولیتی نیز برای اورژانس به لحاظ تاخیر در انجام وظایف خود و بطور کلی بی مبالاتی قائل شد.

چهار : ضابطین قضایی یا همان ماموران نیروی انتظامی که سهل انگاری و عدم مهارت آنها در خلع سلاح جانی که نتیجتا مانع از انجام وظیفه و برقراری نظم و امنیت برای امداد رسانی به مجروح شد  نقش اساسی در جان باختن مجروح داشت.

اما این مسئله به تنهای متوجه دو مامور حاضر در صحنه نمیشود بلکه مسئولیت سنگینی متوجه فرمانده ای این نیرو ها است.

عدم فرستادن یگان ویژه  مناسب برای مقابله با این نوع جنایت به محل جنایت مسئله مهمی بود که متاسفانه فرماندهی این نیروها به آن توجهی نداشته است.

به لحاظ حقوقی این نوع ترک فعل و عدم انجام وظیفه در خلع سلاح جانی و عدم جلوگیری از جرم مشهود، جرم تلقی میشود و مستوجب کیفر معینه در قانون میباشد.

طبق ماده 18 و 19 قانون آیین دادرسی کیفری تکالیف ضابطین تا مرحله تحویل به مقامات قضایی کاملا روشن است و در صورت اثبات کوتاهی، باید پیگرد و کیفر شوند.

و نهایتا در آخر فقط میتوانم آرزو کنم، نیروی انتظامی همانطور که نسبت به جرایم ارشادی و پیش پا افتاده حساس ، فعال و آماده عمل میکند ، در خصوص مبارزه با اینگونه جرایم حساسیت بر انگیز در جامعه نیز حساس و آماده وارد عمل شود تا دیگر شاهد چنین صحنه هایی که موجب مخدوش شدن چهره پلیس در جامعه میشود نباشیم.

معاونت در خودکشی؟


اخیرا یکی از دوستان سوالی در این باب طرح کردند که با توجه به اینکه قانون گذار خودکشی را جرم تلقی نکرده است آیا میتوان قائل به معاونت در قتل شد و معاون را مورد کیفر قرار داد؟ اینجانب پس مطالعه منابع حقوق جزای تدریس شده در دانشکده های حقوق و استدلالات مطروحه به این سوال اینگونه پاسخ میدهم.

مقدمه:

مقدمه 1- طبق ماده 43قانون مجازات اسلامی – اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :

1 – هركس دیگری را تحریك یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتكاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .

 2 – هر كس با علم و عمد وسایل ارتكاب جرم را تهیه كند و یا طریق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .

 3 – هركس عالما» ، عامدا» وقوع جرم را تسهیل كند .

 تبصره 1 – برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .

 تبصره 2 – در صورتیكه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حكم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .

مقدمه 2- ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم- هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .

نتیجه

ازین مقدمات میتوان اینطور نتیجه گرفت که چون در قانون مجازات اسلامی خود کشی جرم تلقی نشده است، یعنی هیچ مجازاتی برای آن تعیین نشده تا بتوانیم آن را جرم تلقی کنیم عملا نمیتوانیم مباشر فعل خود کشی را مجرم تلقی کنیم چون عملا جرمی اتفاق نیفتاده است .

حال که نگاهی به ماده 43 قانون مجازات اسلامی بیندازیم متوجه میشویم که عنصر لازم برای قائل شدن به معاونت واژه «جرم» است به عبارت دیگر ارتکاب جرم، پس تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتد نه میتوان برای آن مباشر و نه معاونی در نظر گرفت.

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات یا همان قبح عقاب بلا بیان در حقوق ایران معاون در خودکشی را نمیتوان مجرم شناخت و کیفر نمود.

بعبارت دیگر تحقق معاونت در جرم وابسته و منوط به اقدام مجرمانه‌ای است که مباشر جرم مرتکب می‌شود و هرگاه عملی قانونا جرم تلقی نشود احراز معاونت درآن هم قابل تصور نیست، لذا چون نفس ارتکاب خودکشی جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در آن نیز جرم تلقی نشده و فاقد کیفر می‌باشد.

اما این سوال پیش می اید که آیا افرادی با آزار روحی ، در تنگنا قرار دادن انسان ها زندگی را به گونه ای بر فردی تنگ می کنند که او چاره ای جز خودکشی و مرگ را برای رهایی از این آزار ها برای خود نمی بیند مجازت هایی را بار کرد تا آنها دیگر اجازه ی اینگونه اعمال را به خود ندهند؟

اما

پس از مطالعه بند ج ماده 16 قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، معاونت در خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم بوده و دارای مجازات است. هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان‌گردان، اشخاص زیر 18 سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید یا آموزش دهد به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 پس میبینم که طبق این ماده مستقیما معاونت در خودکشی جرم تلقی شده و برای آن کیفر تعیین شده پس میتوان گفت معاون در خود کشی را میتوان کیفر نمود و مجرم تلقی کرد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: